ZAPROJEKTUJ WŁASNE OKULARY PERSO EVO 3
  Oprawki
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  ?rodek
  • 12.84
   21.39
   2075
   0
  • 12.84
   21.39
   2069
   0
  • 12.84
   21.39
   2077
   0
  • 12.84
   21.39
   2078
   0
   • Couleur oprawki niebieski momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   2070
   0
  • 12.84
   21.39
   2071
   0
  • 12.84
   21.39
   2074
   0
   • Couleur oprawki zielony momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   2076
   0
   • Couleur oprawki pomara?czowy momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   2337
   0
  0
  0
  -50
  -50
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Prawy
  • 12.84
   21.39
   4023
   0
  • 12.84
   21.39
   4026
   0
  • 12.84
   21.39
   4024
   0
  • 12.84
   21.39
   4025
   0
  • 12.84
   21.39
   4027
   0
   • Couleur niebieski momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   4028
   0
   • Couleur ró?owy momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   4031
   0
  • 12.84
   21.39
   4030
   0
  • 12.84
   21.39
   4029
   0
   • Couleur prawa pomara?czowa momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   4032
   0
  0
  0
  -50
  -50
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Lewy
  • 12.84
   21.39
   4042
   0
  • 12.84
   21.39
   4038
   0
  • 12.84
   21.39
   4041
   0
  • 12.84
   21.39
   4040
   0
  • 12.84
   21.39
   4039
   0
   • Couleur niebieski momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   4037
   0
   • Couleur ró?owy momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   4034
   0
  • 12.84
   21.39
   4035
   0
  • 12.84
   21.39
   4036
   0
   • Couleur pomara?czowy momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   4033
   0
  Szk?a
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  45
  220
  330
  265
  370
  260
  Przeciws?oneczne
  • 51.09
   85.14
   4845
   0
  • 51.09
   85.14
   4846
   0
   • Couleur czerwone momentanément indisponible
   51.09
   85.14
   4844
   0
  • 51.09
   85.14
   4847
   0
  • 51.09
   85.14
   4843
   0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  39
  230
  45
  220
  370
  260
  PH Fotochromowe
  • 102.43
   170.71
   4848
   0
  Nak?adki na zauszniki
  0
  0
  -50
  -50
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Prawy
  • 12.84
   21.39
   2102
   0
  • 12.84
   21.39
   2103
   0
  • 12.84
   21.39
   2104
   0
   • Couleur prawa niebieska momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   2105
   0
  • 12.84
   21.39
   2106
   0
  0
  0
  -50
  -50
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Lewy
  • 12.84
   21.39
   2107
   0
  • 12.84
   21.39
   2108
   0
   • Couleur lewa czerwona momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   2109
   0
  • 12.84
   21.39
   2110
   0
   • Couleur lewa szara momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   2111
   0
  Nosek
  0
  0
  0
  0
  -50
  -50
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Nosek
  • 12.84
   21.39
   3064
   0
   • Couleur bia?y nosek momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   3062
   0
  • 12.84
   21.39
   3065
   0
  • 12.84
   21.39
   3063
   0
   • Couleur szary nosek momentanément indisponible
   12.84
   21.39
   3114
   0

  PERSO EVO 3

  00.00 €
  Przekaż nam swoje wrażenia / spostrzeżenia
  Podziel się tą stroną
  Przykładowe pomysły dla PERSO EVO 3

  EKOI PERSO EVO 3 Stworzone na specjalne zamówienie Fabio ARU na pocz?tek sezonu. Ich szk?a bardziej chroni? przed wiatrem i deszczem! Stwórz w?asne okulary EKOI PERSO EVO 3 wed?ug swojej ch?ci, pasuj?ce do koloru stroju, rowera lub twojego klubu. Skonfiguruj twoje okulary, wybieraj?c z szerokiego wyboru oprawek, szkie? i akcesoriów (nak?adek na zauszniki i nosków) i stwórz odpowiedni? dla siebie oprawk? spo?ród ponad 4 460 000 mo?liwo?ci! Sk?ad oprawki: Oprawka wysokiej jako?ci TR90 GRILAMID, bardzo elastyczna, lekka i hipoalergiczna. Waga okularów: 29gr Rodzaje dost?pnych szkie?: - Szk?a przeciws?oneczne REVO zapewniaj?ce ochron? w czasie silnego nas?onecznienia (kategoria.3) i wyró?niaj?ce si? na trasie (niebieskie, ró?owe, zielone, ?ó?te, czerwone, czarne). - Szk?a fotochromowe przyciemniaj?ce si? w zale?no?ci od nat??enia ?wiat?a (kategoria 1 do 2) i dostosowuj?ce si? do zmiennych warunków pogodowych (zachmurzenie, deszcz lub mg?a) lub do zmiennych odcinków trasy (lasy, odcinki zacienione...) Zak?adanie szkie?: Zak?adanie noska: Porady na temat konserwacji i czyszczenia: Po ka?dym u?yciu, nale?y je op?uka? w letniej wodzie. Pot mo?e powodowa? proces zmiany wygl?du noska i nak?adek na zauszniki je?li nie b?dzie dobrze i regularnie zmywany. Ten designerski futera? jest do??czony w prezencie do okularów EKOI PERSO EVO 3 (poza ofert? specjaln? na okulary): futera? w prezencie bez szkie?. UWAGA: okulary EKOI PERSO EVO 3 s? stworzone na Twoje zamówienie, montowane wed?ug wybranych kolorów i specjalnie dla Ciebie! S? unikalne!

  - Homologué normes CE

  La norme CE 1078 est conforme aux lois en vigueur dans les pays de l'Union européenne.
  Nous vous conseillons (si vous vivez hors de l'Union européenne) de vous informer sur la norme en vigueur conforme aux lois de votre pays ou de contacter notre service information produit Ekoi qui vous renseignera.

  Niezale?nie czy reprezentujesz klub, stowarzyszenie, grup? kolarsk? lub nawet jeste? osob? prywatn?, mo?esz korzysta? z coraz wi?kszych rabatów:20% rabatu na okulary EKOI PERSO EVO 3 powy?ej 10 zamówionych par.Aby skorzysta? z rabatu, nale?y doda? wybrane okulary EKOI PERSO EVO 3 do koszyka. Rabat b?dzie automatycznie zastosowany po dodaniu 10 par okularów do koszyka. Oferta dotyczy zakupu minimum 10 par okularów EKOI PERSO EVO 3, identycznych lub ró?nych.W razie bardziej specyficznego zamówienia, nale?y skontaktowa? si? z nami bezpo?rednio na adres: contact@ekoi.fr
  Dodaj mój komentarz
  1 2 3 4 5